Terms and Conditions

Terms and Conditions เป็นการกำหนด ข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้บริการ ที่ผู้ใช้บริการทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไข ทุกข้ออย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้งานภายในเว็บไซต์ เป็นไปในแนวทางที่ทางเว็บได้กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ใช้บริการ ที่ใช้งานเป็นอย่างมาก และยังเป็นการชี้แจงกฎต่าง ๆ สำหรับการใช้งานที่ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติ

Terms and conditions

10 ข้อบังคับและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานระดับสากล 

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้บริการ : สำหรับผู้ที่จะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ americanufabet.com จำเป็นจะต้องบรรลุนิติภาวะ หรือมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้บริการกับทางเว็บไซต์ได้ โดยการใช้บริการ จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นความจริงและถูกต้อง แต่ถ้าหากผู้ใช้บริการ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้ในการใช้บริการกับทางเว็บ americanufabet.com ทางเว็บไซต์ มีนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยทุกข้อมูลของผู้ใช้บริการ จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณะ หรือไม่ถูกนำไปเผยแพร่ ให้กับบุคคลอื่นทราบอย่างเด็ดขาด
  3. การใช้บริการ : สำหรับผู้ที่ใช้บริการภายในเว็บไซต์ americanufabet.com จะต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณี การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน โดยจะมีข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  4. ข้อจำกัดสำหรับการปฏิเสธความรับผิดชอบ : สำหรับการวางเดิมพันภายในเว็บไซต์ americanufabet.com หากเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด
  5. ยกเลิกสถานะสมาชิก : หากผู้ใช้บริการท่านใดที่ฝ่าฝืน หรือละเมิด ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการทางเว็บไซต์ americanufabet.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะ การเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  6. การปรับเปลี่ยนข้อบังคับและเงื่อนไข : การใช้บริการภายในเว็บไซต์ americanufabet.com จะทำการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง ข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้งานได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. ข้อตกลงตามกฎหมาย และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : สำหรับการใช้บริการของทางเว็บไซต์ americanufabet.com สิ่งที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ทั้งหมด ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์ โดยทางเว็บได้มีการจดลิขสิทธิ์ ในการเปิดให้บริการอย่างถูกต้อง หากผู้ใดละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
  8. ระบบการติดต่อ : สำหรับผู้ใช้บริการที่พบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้งานของทางเว็บไซต์ americanufabet.com และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้งานเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@americanufabet.com
  9. การละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้บริการท่านใด ที่ได้ทำการละเมิดข้อตกลงของเว็บไซต์ americanufabet.com โดยที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ที่เข้าร่วมใช้บริการกับทางเว็บไซต์ americanufabet.com ทุกท่านจะถือว่าให้การยอมรับใน ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้งานของทางเว็บไซต์ ที่ได้มีการกำหนดข้อบังคับและเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจน